Kropp och Själ

Hälsoinspiration

Livsstil

Levnadsvanor

Levnadsvanorna har betydelse för hälsan. På den individuella nivån kan det till och med ha avgörande betydelse om man röker eller inte, lever fysiskt inaktivt eller aktivt, äter onyttig eller nyttig mat. Är hög - eller måttlighetskonsument av alkohol, har oskyddat sex med okända eller inte, kör bil i hundrafemtio eller nittio, - återigen kan det bli en lång uppräkning. Vi vet alla vad det handlar om. Individuella variationer när det gäller riskabla vanor måste vi acceptera. Dåliga vanor ger omedelbart belöning; goda vanor kan dröja länge med att ge utdelning.


Var och en äger sitt eget liv och så länge vi inte skadar andra är det upp till oss själva att göra en avvägning utifrån hur vi ser på livet och vad som är livskvalitet för oss. Men förr eller senare betalar sig de goda vanorna och den sunda livsstilen. God hälsa gör livet rikare. Förmågan till nytänkande är viktigt. Om vi har kört fast i ett visst sätt att leva eller göra saker, är det desto mer betydelsefullt att vi försöker få nytt perspektiv på våra liv.


Lev här och nu

Låt det vara vattentäta skott mellan igår, idag och imorgon. Det är idag som gäller. Bestäm dig för att göra det bästa av den dagen. Tänk efter, vad är livskvalitet för dig? Är det kanske rent av att få känna glädje över sådant som vi kallar småsaker?

Om vi inte kan koppla av, njuta av de glada stunderna i livet och klara av tråkigheter kommer vi aldrig att se så bra ut eller känna oss så bra som vi skulle kunna göra. Skönhet är välbefinnande. Det är att känna sig tillfredställd i den verksamhet man har valt, känna att man står i ett gott förhållande till sin omvärld, kunna skilja mellan vad som är viktigt och vad som är bagateller, försöka ändra det man kan ändra och accepter att man inte kan ändra på allt. Det är att må bra positivt.


Ett sådant välbefinnande syns i spegeln, men det går mycket djupare. Det innebär att sova gott, äta ordentligt, känna när man är spänd, lära sig slappna av, ägna en stund av dagen åt sig själv, våga sig på något nytt men inte tro att man kan åstadkomma det omöjliga, ta befälet över sitt liv och inte ta sin tillflykt till falska stimulantia eller lugnande medel som cigaretter, alkohol eller sömntabletter.


Det är kanske en lång lista, men det är de små förändringarna i livsstilen, inte de stora omvälvningarna, som gör skillnaden. Sådana förändringar kan man styra själv. Saker och ting som rubbar vår jämvikt händer ofrånkomligen - det mesta temporärt, ibland mer permanent. Men om man kan rangordna de saker som betyder mest för oss, göra klart för oss vad vi vill åstadkomma och är modiga och starka nog att nå våra mål kommer vi att återvinna jämvikt och bli ännu starkare.


Visst och sant är att ödet tilldelat en del människor bättre förutsättningar än andra, men det hindrar inte att de flesta av oss kan göra en hel del för att förbättra både hälsa och livskvalitet. Vi ska inte tro att vi är hjälplösa offer för olyckliga omständigheter. Vi kan själva påverka vårt liv i positiv riktning mycket mer än vi kan ana. Alla har vi våra bördor att bära. Det är en oupplöslig del av livet. Det kan handla om dålig ekonomi, skilsmässa, ofrivillig barnlöshet, mobbning på arbetet, sjuka barn, åldrande föräldrar som behöver stöd. Alla vet att denna lista kan göras närmast oändlig. Det som skiljer oss åt är uppfattningen om det som sker, vårt sätt att tolka tillvaron och hur vi handlar därefter. Vissa människor tycks ha något som gör att dom klarar påfrestningar bättre än andra och kan därför i större utsträckning hålla ohälsan borta.


Sträva efter bästa möjliga hälsa

Vi ska vara aktsamma om oss själva. Glöm aldrig att hälsa och skönhet inte går att mäta och jämföra. Den personliga hälsan är ett heltidsansvar som var och en bär själv. Som tur är tar goda vanor inte längre tid att lära sig än dåliga. Bästa möjliga hälsa är ett individuellt mått, som tar hänsyn till att vi alla är olika. Alla, du och jag är unika, ända in i var och en av de femtio triljarder celler som våra kroppar består av. Vi är inte lik någon annan helt och i allt. Det betyder att vi är något alldeles särskilt, och värda stor omsorg. Det är ju en ganska spännande tanke. Att sträva efter bästa möjliga hälsa innebär att vi gör våra kroppar så friska som möjligt. Hälsa betyder helhet, och när hälsan blir fullkomlig resulterar det i ett tillstånd av fullkomlig inre tillfredställelse.


Lyckans och välbefinnandets kemi bygger på en sund själ i en sund kropp. Se till att du kommer in i en god och positiv cirkel. Med ganska små förändringar och medel kan man må otroligt mycket bättre fysiskt och psykiskt. Och på köpet se bättre ut. Något som vissa dagar känns som det viktigaste. Släpp åter-hållsamhetens trygga livlina och våga pröva något nytt. Vi behöver utmana både vår kropp och själ.

"Skönheten ligger inte i betraktarens

öga utan i ditt inre jag."

Kropp och Själ

Copyright © - ElisabetB