Kropp och Själ

Hälsoinspiration

Medberoende

När man lägger all sin energi på att ta ansvar för andra och aldrig funderar över vad man själv vill – då är man medberoende. Man kanske kan tro att medberoende bara handlar om människor som lever nära någon som är beroende av droger eller alkohol. Men egentligen är det bara så att situationen då blir ännu mer allvarlig. Att leva med en partner som är sjuk, arbetslös eller bara spelar rollen av ett offer gör att risken ökar för att bli den duktiga och ansvarstagande.


I en sund relation växlar vi roller. I en medberoende relation cementeras de. En medberoende känner att hon eller han inte kan styra över sitt liv, utan känner sig mer som ett offer. Om man då får frågan vad man själv tänker göra åt saken kan väcka stor irritation. Man kan uppfatta frågan okänslig och brist på förståelse. Men alla har ett ansvar för sig själv och sitt liv. Att göra livet meningsfullt och stå för sina val.
 

För att ändra sitt beteende måste man förändra sig själv – tillexempel att sluta hjälpa andra att leva destruktivt. Medberoendet sitter så djupt så man tycker att det är normalt. Det leder till att man inte säger vad man tycker, och att man inte tycker det man säger. Det gäller att acceptera sig själv som man är och utveckla en sund självkärlek som gör att vi sätter gränser i våra relationer till andra. Utan dessa gränser lever vi andras liv, medan ingen lever vårt liv.


Vad är det som får kvinnor att äntligen lämna destruktiva förhållanden med antingen psykiskt eller fysiskt våld? Man kan träna upp sin förmåga att känna vad man behöver i sitt liv – och ta ansvar för att det blir verklighet. Ofta är det så att vi reagerar, mer än agerar. Vi har vanemässiga sätt att bete oss på, som är styrda av hur den andre är. Med en större självinsikt kan man fråga sig vad det egentligen är som händer och vad vi känner – och uttrycka dem på ett sätt som fungerar.


Men om ens partner slår en eller är elak i största allmänhet då är det väl ändå han eller hon som förstör ens liv? Men tänk en gång till! Vem är det som väljer att stanna kvar i en sån negativ relation?


Istället för att försöka ändra på andra kan man försöka hitta en väg att ta ansvar för sitt eget behov. Det kan innebära att man vågar blir arg och går sin väg – eller stannar och agerar för en förändring i relationen. Genom att acceptera sig själv som man är, trots att livssituation inte är den bästa, hitta en utväg! Man kan bli medvetna om de känslor som väcks när partnern ständigt kritiserar, lovar saker för att i nästa stund bryta löften eller försvinner hemifrån. Ofta är det så i våra relationer att vi reagerar, mer än agerar. Vi har vanemässiga sätt att bete oss på, som är styrda av hur den andre är. Med större själinsikt kan vi fråga oss själva vad det egentligen är som händer och vilka känslor vi känner – och uttrycka dem på ett sätt som fungerar.

 

Medberoende och kärlek är inte samma sak, även om det kan se lika ut. Först när vi älskar oss själva tillräckligt, kan vi möta någon annan på ett harmoniskt och i längden hållbart sätt. Upplevelsen av kärlek är något som kommer och går, vilket ibland kan skapa oro inom oss. Ibland försöker vi skapa trygghet inombords genom att kontrollera vår omvärld och våra närmaste. Men det fungerar aldrig. Vi måste hitta tryggheten inom oss själva. Den medberoende behöver andra för att överleva, precis som när vi var barn. Då hade vi våra föräldrar som vi var medberoende med och ville att de skulle se våra behov och förstå vad vi ville utan att vi behövde säga något. I stället för att försöka ändra på andra kan vi själva ta ansvar för de verkliga behov vi har. Det kan innebära att vi vågar bli arga och går vår väg – eller att vi stannar och själva agerar för en förändring i relationen. Vissa kvinnor tror att de älskar den man som de plågas tillsammans med. Som om kärleken ska innehålla lidande! Allt sådant behöver man våga ifrågasätta.


De kvinnor som lever i en destruktiv relation, behöver mycket stöd. Hon kanske lever i en situation där mannen antingen hotar eller trycker ner hennes självkänsla. Dessa män inser sällan vad de gör, men om kvinnan ställer ultimatum, kan någonting hända.


Hitta styrkan i dig själv:

Du har starka och svaga sidor, är osäker på vissa områden och trygg på andra. Sträva inte efter att bli perfekt. Du är redan precis som du ska vara, sådan du är nu. Om du lever i en relation som inte fungerar, fråga dig vad du kan göra för att ditt liv ska fungera på ett annat sätt och avsluta relationen för att få lugn och ro. Att klaga på andra är att lägga makten utanför sig själv. (Källa: Delar av materialet kommer från Tidningen HÄLSAN nr10-05)


För barnen är detta inte en frisk familj och för att klara sin situation skaffar sig barnen olika överlevnadsstrategi.

Förenklat kan jag beskriva dessa som:


Clownen

Synliga egenskaper:

 • Hyperaktiv, ängslig
 • Supergullig, omogen
 • Behöver mycket skydd
 • Gör allt för att få ett skratt
 • Kortvarig koncentrationsförmåga

 

Barnets egna känslor:

 • Fruktan, fasa
 • Låg självkänsla
 • Ensam, otillräcklig och betydelselös


Syndabocken:

Synliga egenskaper:

 • Bråkmakare
 • Orkar inte kämpa
 • Fientlig och trotsig
 • Tillbakadragen, butter
 • Får negativ uppmärksamhet

 

Barnets egna känslor:

 • Känner sig utstött
 • Sårad, övergiven, ilsken
 • Känner sig helt otillräcklig
 • Ingen eller låg självkänsla

Familjehjälten

Synliga egenskaper:

 • Överansvarig
 • Överpresterande
 • Gör alltid det rätta
 • Lillmamma eller lillpappa
 • Behöver allas gillande

 

Barnets egna känslor:

 • Förvirrad
 • Räcker inte till
 • Låg självkänsla
 • Sårad, otillräcklig
 • Skuldkänsla, rädsla


Det osynliga barnet

Synliga egenskaper:

 • Lättledd
 • Försummad
 • Osynlig, tyst, blyg
 • Ensling - dagdrömmare
 • Flyter med utan att märkas


Barnets egna känslor:

 • Slagen och besegrad
 • Känner meningslöshet
 • Tillåts inte ha egna känslor
 • Fruktan, rädsla, uppgivenhet
 • Ensam, sårad och övergiven

Kropp och Själ

Copyright © - ElisabetB