Kropp och Själ

Hälsoinspiration

Sexualiteten

Sexualiteten är oerhört komplicerad och mycket individuell. Den består inte bara av de aspekter vi visar upp för omvärlden eller de som är förbehållna privatlivet. Den ingår som en del av vår personlighet och avspeglar vårt sätt att reagera på andra människor och vår uppfattning av oss själva.

Det finns ingenting som heter "bra" eller "dåligt" när det gäller sex. Det sexuella samlivet är bra om det känns bra för båda två. Sexualdriften skiftar allt efter humör, årstid, omständigheter och tid på dygnet eller i månaden. Varför alltid älska på kvällen? Skymningen duger lika bra som midnatt, i gryningsljuset går det lika bra som i mörkret. Varje ögonblick kan bli kärlekens ögonblick. Även om sexualiteten inte består av "bara sex" är den sexuella samvaron dess mest grundläggande uttryck. Tidiga sexuella erfarenheter är ofta förbundna med ängslan och oro, men ironiskt nog har de två främsta orsakerna till denna ängslan, nämligen utseendet och prestationsförmågan, mycket lite med sexualiteten att göra.
 

Sinnenas förnyelse

Omväxling däremot är viktigt. Det har en mycket stimulerande effekt på sexualiteten och kan väcka till liv ett mestadels dolt och ömtåligt jag. Det är ett psykologiskt faktum att sinnena blir avtrubbade genom upprepning. Sinnena avtrubbas genom slentrian, de blir upplivade genom omväxling.

Det är inte sinnesorganen själva som tröttnar på att sända meddelanden om ständigt samma njutningar. Det är hjärnan som tröttnar på att ta emot dem. Det finns en mekanism i hjärnan som skiljer ut det meningsfulla ur det meningslösa. Utan denna mekanism skulle vi aldrig kunna koncentrera oss på vare sig arbete eller nöjen.

Den sexuella rutinens leda kan smyga sig in i det sundaste förhållande så snart den första extatiska tiden är över. Men detta behöver inte inträffa. Utan att någon anklagar den andre bör två människor kunna se det faktum i ansiktet, att deras kärleksliv håller på att förlora sin fräschör. Att uppliva sinnena är helt enkelt att ge dem nya intryck. Varför måste man t.ex. alltid älska i en säng? Ingenting är härligare än att älska i gräset i den sammetsmjuka skymningen en sommarnatt.


"Sex är konsten att väcka förväntningar

som aldrig har slumrat".

Senta Berger

Sexuell omväxling

Det är helt enkelt konsten att driva samlivet med en människa till största möjliga fulländning. Den allmänna uppfattningen om det äktenskapliga samlivet är att det är mindre intensivt, mindre passionerat, över huvud taget underlägset kortvariga sexuella förbindelser. Gifta pars samlag ger för all del en innerlig gemenskaps-känsla, men i rent sexuellt avseende är det ganska vardagligt och trist - det är den allmänna uppfattningen. Och det äktenskapliga samlivets tristess tas till den grad som en naturlig sak, att den alltför ofta accepteras utan motstånd. Många ägnar betydligt större intresse åt att byta bil eller möblera om sitt hem än åt att förnya sitt sexuella förhållande. Den sexuella tråkigheten smyger sig ofta in i äktenskap som i alla andra avseende är lyckliga.


I dag borde det finnas större möjligheter än någonsin att göra ett långvarigt sexuellt förhållande till en upptäcktsfärd, att ständigt vidga området för den sinnliga njutningen, bort från all slentrian och enformighet. Som verkliga kännare borde vi kunna förfina vår smak, upptäcka nya sätt, nya miljöer, nya tider för kärlekslivet. Vi borde välkomna det impulsiva och spontana men också planera och förbereda den sexuella njutningen - göra sexualiteten till en skön konst. Sexuell tristess kommer aldrig plötsligt som en sjukdom eller olyckshändelse. Den kommer alltid nästan omärkligt smygande.


Sex och ömhet

Sex är viktigt för skönhet, välbefinnande, hälsa och harmoni. Frågan är bara hur viktigt, eftersom sex kan vara allt från riktig dåligt till en fulländad kärleksupplevelse. Det är lätt att överskatta sex, eftersom det nästan är den enda accepterade formen av kroppskontakt vi har i vår kultur. Ändå är det ömheten och närheten vi söker, både med barn och vuxna, med män och med kvinnor. Genom att själva vara generösa, både fysiskt och psykiskt, med omtanke, kärlek och värme, så kommer vi också att få det tillbaka.

Ängslan och oro kan göra oss överkänsliga eller spända, men ett avslappnat och lyckligt sexualliv kan få oss att både känna oss strålande och se strålande ut. Ömhet, samliv och sex får våra kroppar och sinnen att blomstra och mer verksam än alla skönhetskurer i världen. Huden får lyster, som verkar komma inifrån och säkert gör det också, vi blir blodfulla och sensuella, mer man och mer kvinna. Kroppskontakten är livsviktig för vår kroppsliga och själsliga hälsa och vår utstrålning.


Denna vibrerande känsla av välbefinnande har säkert att göra med att sex är det bästa botemedlet som finns mot stress. Det är en kombination av fysisk motion och psykisk befrielse. När känslan tar överhanden över tanken och insikten över medvetna beslut försvinner spänningar, frustration och oro.

Sexualitet utan sinnlighet

Utökningen av den sexuella repertoaren med nya finesser förvandlar inte starka känslomässiga slitningar till den ljuvaste harmoni. Inte heller försvinner neurotiska störningar över en natt med hjälp av nya och exotiska samlagsställningar. Sexualiteten är inte något recept mot nervösa spänningar och den ger inte någon lösning för neurotiska konflikter. Den sömnlöse måste nog fortsätta att ta sin tablett och neurotikern att konsultera sin psykiater. Men sexualiteten ger oss lyckomöjligheter som vi inte ska tveka att ta emot.


Sex är individuellt

Sexualiteten är individuell. Det finns inga recept på ett tillfredställande sexliv. Var och en finner det på sitt sätt. Naturligtvis är sex en mycket naturlig aktivitet, som fungerar bäst när den är spontan och sker i ett ömt förhållande. Kärlek, lust, förväntan och ömhet får alla att tända på ett underbart sätt. Den sexuella samvaron kan vara ytlig eller engagerad, frigjord eller hämmad, varsam eller intensiv, njutningsfull eller smärtsam, upphetsande, frustrerande, spännande eller till och med långtråkig. Det sexuella brukar inte fungera så bra när man är osäker på vad motparten känner, när man är trött, distraherad eller orolig.


Miljön är jätteviktig

Vem kan ge sig hän om ungarna springer runtomkring, om risk finns att någon knackar på dörren, om man väntar telefonsamtal? Nej, miljön som kan stimulera till erotik ska vara lugn och ostörd. Sinnesmässigt sett är man också påverkad av dämpat ljus, skön musik, goda dofter. Det mest miljömässigt störande är nog en knakande säng! Den kan locka till skratt och man skrattar inte under en skön erotisk akt - då är tankarna på ett helt annat ställe. För de flesta människor är ju erotik en avskärmad del där två människor intensivt arbetar med varandra, ömsom ska ge, ömsom ta och skulle sängen knarra då, kan det totalt bryta tankebanan och det blir bara ett "blaha" som resultat. Den sexuella samvaron kan och borde vara en lycklig, avslappnad och njutbar upplevelse, vare sig man får orgasm var för sig, samtidigt eller inte alls. För de flesta människor är den känslomässiga närheten och gemenskapen lika tillfredställande som själva orgasmen, om inte mer.


Att förstå varandra

Kvinnlig underkastelse hör inte hemma i vår tid. Passivitet är erotikens död. Vad en man vill ha är gensvar. Det finns en rad olika sexuella reaktioner hos både män och kvinnor, men ett för båda parter tillfredställande samlag är en intensiv, jublande erfarenhet som slutar i ett rus - åtminstone under några ögonblick glömmer båda alla sorger och bekymmer.


Attityder som länge varit förhärskade försvinner inte i första taget. Många kvinnor är obenägna att hävda sig i sexuellt hänseende eller visa hur de vill ha det i sängen. Om man inte kan tala om saken eller om mannen inte får något gensvar brukar han bestämma takten på sexualitetens område. I sådana fall är det knappast förvånande att kvinnan har svårt för att få orgasm.


Mannen kan bli upphetsad och beredd på samlag på bara några sekunder, medan det i regel tar mycket längre tid för kvinnan. Män upplever njutning som en utlösning av sexuella spänningar medan kvinnans njutning är en gradvis uppbyggnad av sexuella spänningar. Det tar uppskattningsvis mellan tio och tjugo minuter för kvinnan att få orgasm. Tidsfaktorn är den största skillnaden mellan könen. I fysiologiskt hänseende har mannen och kvinnan samma erogena zoner, och med undantag av ejakuleringen genomgår de exakt samma faser av upphetsning och orgasm.

 


Kommunicera

Det är viktigt att kommunicera. Vi har trots allt ett gemensamt ansvar för att njutningen ska bli ömsesidig, och intuition utgör bara en liten del av den sexuella samvaron. Om man inte kan uttrycka vad man tycker är skönt eller vad man känner eller inte känner bör man titta närmare på sitt förhållande. Många människor iakttar en obegriplig tystlåtenhet gentemot varandra i sexuella frågor och avstår från att tala om sina individuella behov och tycken både när det gäller förspel och själva samlaget. Många gifta människor använder ett oräkneligt antal timmar till diskussioner om barnens uppfostran och om hushållspengar. Att då på grund av blyghet eller av "hänsyn" till den andres känslor avstå från att öppet diskutera sexuallivets olika aspekter måste vara detsamma som att allvarligt minska äktenskapets möjligheter att lyckas.


Förhållandet har mycket stor betydelse. En sliten relation, där kärleken ersatts med vana, förtar den sexuella njutningen (även om det ibland kan vara det enda nöjet som återstår) liksom de flesta tillfälliga förbindelser. Men den njutning som en fullständig fysisk och psykisk närhet skänker kan vara en av de största och mest tillfredsställande upplevelser som finns. Att fysiskt och psykiskt klä av sig inför en annan människa tillfredställer längtan efter den totala, hudnära tryggheten - den vi en gång kände i mammas famn. Om en kris uppstår i förhållandet är det inte den vuxne som reagerar utan det sårade barnet. Ett avgrundsdjup öppnas när vi inte längre möter den kärlek vi trodde var total.


Ett dåligt erotiskt liv kan förstöra ett äktenskap. Men ett äktenskap med ett dåligt erotiskt förhållande kan vara alldeles charmant i övrigt. Erotiken är en nödvändig del i en samvaro men kanske har den fått överdimensionerade former. Samspelet mellan två människor är uppbyggt av så många olika faktorer, erotiken är bara en av dem. Ofta är det inte den det är fel på utan förhållandet. Tycker man bara om varandra tillräckligt så är inte erotiken så betydelsefull som många människor föreställer sig.


Tid för varandra

Att kunna skämma bort den man tycker om är ett av de största glädjeämnena i tillvaron. Det stärker de emotionella banden i alla förhållanden, ger trötta sinnen och spända kroppar nytt liv och skänker en stunds intim flykt från yttervärldens stress och alla krav. Ju mer stress vi samlar på oss, desto större behov av avkoppling, som är nödvändigt för vårt fysiska välbefinnande. De allra flesta människor uppskattar och älskar att bli ompysslade. Det gäller bara att ta initiativet till en stund tillsammans eller spontant gripa tillfället när det bjuds.

Bad är den perfekta inledningen till älskog, så stäng av telefonen, släck badrumsbelysningen, tänd massor av levande ljus, öppna en flaska vin eller champagne och ta er massor av tid. De flesta män är ovana vid att ägna tid åt hud och kropp. Det är egentligen ganska märkligt att män, som oftast är bättre på att njuta och ge sig hän sexuellt, är långt efter kvinnorna med att söka andra former av kroppsligt välbefinnande. Ge varandra massage. Man behöver inte ens kunna speciella grepp och rörelser för att det ska kännas underbart skönt och stimulerande. Alla typer av skönhetsvård och omvårdnad kan skapa en annorlunda och välgörande intimitet, som är mycket gynnsam för både kärlek och känslor.


Alkohol

Alltsedan egypterna för fem tusen år sedan lärde sig brygga öl har alkoholen visat sig vara den mest tjänstvilliga av erotikens tjänare. Sex och alkohol hänger ihop som ler och långhalm i den västerländska kulturen. Många sexdebuter sker med alkoholens draghjälp och champagne är ett närmast mystiskt förförelsemedel. Rent medicinskt gör faktiskt lite alkohol mannen manligare och kvinnan kvinnligare. Men gränsen är hårfin. Mycket alkohol ger nämligen rakt motsatt effekt.


Alkohol är ett nervgift som först ger en uppiggande kick, en belöning. Man kan känna sig stark, glad och vacker och om man är orolig kan man bli lite lugnare. En mousserande dryck, som t.ex. champagne, där kolsyran snabbt går in i kroppen, kan förlänga den här första, behagliga fasen av berusningen. Alkohol förändrar inte sinnesstämningen utan snarare förstärker ett tillstånd man redan befinner sig i. Den som dricker lite lagom blir i allmänhet öppnare till sinnet och får lättare att släppa fram känslor. Det är det första stadiet och det är också det enda stadium som möjligen är intressant ur förförelsesynpunkt. Den fysiologiska förklaringen är att alkoholen aktiverar samma signalämne i hjärnan som vid förälskelse. Ämnet heter dopamin och finns i den del av mellanhjärnan som kallas lustcentrum.


Alkohol kan i rimliga doser ha en gynnsam effekt på kärlekslivet, på grund av dess förmåga att få kroppen att slappna av. Däremot är det en vanföreställning att människor lättare blir sexuellt upphetsade av alkohol. Problemet är att det för många är lite svårt att sluta dricka när de väl hamnat i det första, ganska njutbara stadiet. Och det kanske är då omdömet, och strax även förmågan börjar svikta. Det är då mannen blir mer "labrador än schäfer", och det är då kvinnan kan bli aggressiv och allt annat än läcker och förförisk.


Många människor upplever alltför ofta de sexuella händelserna i ett tillstånd av så höggradig berusning att de, när de ramlat i säng tillsammans, genomför samlaget med den nervösa ivern hos en kanin - om de över huvud taget är i stånd att genomföra det.

Kropp och Själ

Copyright © - ElisabetB