Kropp och Själ

Hälsoinspiration

Familjen

I "familjeboet" finns fortfarande den trygghet, som saknas i den moderna familjen

Familjen, som en gång var människans säkerhet och trygghet och det stabila samhällets grund, har kommit i skymundan. Många betraktar familjen som ett tvång, som begränsar människans personliga frihet.


Kvinnan vill förverkliga sig med yrke och karriär och är frustrerad om hennes föreställningar inte går att förena med familjen. De halvvuxna barnen, som ännu inte kan fungera helt självständigt, strävar med all sin kraft bort från familjen. Auktoriteten, som familjen äger som institution, förkastas och hatas.

 

För många experter är denna "ruinering" av den borgerliga familjen en beslutad sak. Enligt deras teorier bör familjen ses på ett friare sätt. Det är kanske överdrivet, kanhända finns dessa och liknande åsikter bara i vissa samhällsförstörande gruppers önske-tänkande. Men då det gäller en sak har de rätt: Allt fler familjer fungerar inte längre.


Skilsmässorna blir fler, ungdomskriminaliteten ökar, generationsproblemet spetsar till sig allt mer. Men hur kan den normala familjen fortsätta, om tidsandan, där vi alla är inbegripna, bara försvårar situationen! Säkerligen är det inte bara sociologers och psykologers tvivelaktiga teorier, som bidrar till familjelivets ruinering. En viktig roll i denna utveckling spelar även det moderna välfärdssamhället.


Detta med andra ord "nät för social säkerhet" har gjort att familjen förlorat betydelse och övertagit viktiga vårdfunktioner:

Småbarnen tar man hand om och uppfostrar på daghem och i skolåldern står en skolpsykolog till förfogande vid svårigheter. Bortsett från "uppfostringsmediet" TV befattar sig allt fler experter, från socialarbetare till läkare med problem, som en familj förr i tiden var tvungen att klara av själv. Dessutom gör allt fler statliga institutioner anspråk på rätten att ingripa i familje-strukturen.


Familjen är alltså inte längre samma livsgemenskap, som den en gång var. Om familjen går isär, så är det inte alls så katastrofalt, som förr i tiden; för statliga institutioner övertar en del av förpliktelserna. Men tyvärr är det bara den del, som uppstår på grund av ekonomiskt nödläge. De offentliga respektive sociala inrättningarna befattar sig inte nämnvärt med de själsliga problemen, med rotlösheten, som lösryckningen ur familjen medför. Det finns inget tvivel om att människan har ett elementärt "familjärt behov".


För den vuxne tillfredställs detta behov genom en intim kontakt mellan man och kvinna, som ger en emotionell säkerhet. Utvidgas denna förbindelse med barn, så måste emotionell trygghet ges vidare till barnen. De behöver själslig värme, hjälp och förståelse för sina problem. Barnen måste få känna familjegemenskap, som stärker dem utåt och ger dem den säkerhet, som de behöver för sin mänskliga utveckling.


Hur oändligt viktigt är det inte att leder våra barn rätt. Det är ju på dem framtiden och utvecklingen bygger på. Vi måste hjälpa våra barn och ungdomar att få bättre ideal än de nu har. Vart ska det annars sluta när en del av våra barn börjar röka vid 8 - 9 års ålder och är biltjuvar vid 12 – 13 år. Det behövs krafttag för att allt ska kunna vändas åt rätt håll. Både föräldrar och lärare måste hjälpa till och det måste göras med kärleksfull inställning.


Barn lär av vuxna

Vi vuxna måste gå före med gott exempel, och vi vet att våra barn identifierar sig med oss vuxna och gör som vi gör, inte vad vi säger att de ska göra. De barn som uppfostras med ansvar och kärlek av föräldrar med rätt livsinställning, blir också lyckliga och harmoniska människor, men de barn som alltid får höra att de är omöjliga och besvärliga, blir det också.

Ingen har någonsin, lärt sig någonting, utan att göra, misstag!


”Beröm får mer uppmärksamhet än klander”. Slösa med kramar och pussar. Ömhet och tillgivenhet kan ingen få för mycket av. Den varmaste och goaste kramen börjar hos två människor och strålar sedan utåt. Var generös med uppmuntran och sparsam med kritik. Respektera dina barns åsikter så växer deras självförtroende. Visa att du vågar ta små risker så lär sig dina barn att vara modiga. Var generös och hjälpsam mot andra så kommer dina barn också att lära sig göra "det där lilla extra". Lägg ribban högt. Dina barn växer med utmaningarna.


Lär dig se världen med dina barns ögon. För dem är allting nytt och underbart när de är små! När dina barn snavar och faller, borsta bara av dem och uppmuntra dem att försöka på nytt. Vänliga handlingar är aldrig isolerade händelser. Tillsammans utgör de länkar i livets stora kedja. Den högsta lyckan ligger inte i att skapa något som är alldeles perfekt. Man gör så gott man kan.


Eftersom människan bara kan utveckla de egenskaper, som hon förvärvar i umgänge med andra, kan man inte värdera ett gott familjeliv tillräckligt nog. Familjen är en viktig hälsofaktor. Den ger oss kärlek, ömhet, gemenskap, uppskattning, uppmuntra, hjälpsamhet, ansvar, tolerans, och osjälviskhet. Detta leder i sin tur till ökad självkänsla som är en viktig förutsättning för viljan att vårda sin kropp och själ. Familjen kan också tidigt ge en grundläggande antidrog-inställning och en bra förmåga att hantera stress.Jag föredrar ett så intensivt, t.o.m. riktigt "gammalmodigt" familjeliv som möjligt. Jag tycker att välståndssamhället med dess välmenande, men ofta överdrivna, socialvård, inte bara befriar föräldrarna från ansvar utan även ofta från möjligheten till personligt inflytande. Det resulterar i "ungdomsproblemen", som är så vanliga idag. Vi kan bara arbeta emot denna utveckling, om vi tar familjeplikterna på allvar igen. I "familjeboet" hittar man den trygghet, som saknas just i den moderna familjen


Familjebegreppet är mycket större än mamma, pappa, barn. Familjen omfattar både mostrar, fastrar, morbröder, farbröder, kusiner och sysslingar. Mormor, morfar, farmor och farfar.


Få saker gör oss så levande och är så roligt som att vara tillsammans med små barn. Njut av allt det roliga som barnen tillför. Inte minst allt de säger och deras glädje över att lära sig nya saker. Om du inte har egna små barn, var med andras, eller var med dina barnbarn och njut av dem.


.

Människan har ett behov av själslig näring, vi behöver bli älskade. Vi behöver känna att vi existerar, vi behöver beröring, en kram, någon sorts uttryck för kärlek. Säg aldrig: Jag ska älska dig om . . .


Säg: Jag ska älska dig fastän du är dum, begår misstag, halkar och ramlar på näsan. Det är så en familj ska fungera. Ett hem ska vara ett ställe där man alltid blir insläppt när man kommer. Kliv in. Okey, du har varit dum, men jag älskar dig och tar dig som du är. På livets väg behövs inga märkvärdigheter – snarare små saker, enkla sätt att visa att man bryr sig. Kärlek är något man lär sig. Liksom rädsla, fördomar, hat, omsorg, ansvar, respekt, vänlighet och mjukhet. Allt detta lär vi oss i ett hem, i ett samhälle, i en relation. Kärlek och glada skratt, gör ett "hus" till ett "hem".


Hur ger man omtanke

utan att inkräkta

Känner oro

utan att övervaka

Manar till försiktighet

utan att tjata

Ger trygghet

utan att minska friheten?

Thord Wallen


Här är några fina personer i min familj

Älskade ungar!

Kropp och Själ

Copyright © - ElisabetB